5:41 μ.μ.
0


Τις επόμενες μέρες ξεκινάει η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την πληρωμή του Ενιαίου Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) του 2009, ενώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου θα ξεκινήσει η αποστολή των σημειωμάτων για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του 2010 και στο τέλος του πρώτο εξαμήνου για τον ΦΑΠ του 2011.


Τα σημειώματα θα αποσταλούν σταδιακά μέχρι τα τέλη Ιουνίου προκειμένου να επιμεριστεί η επιβάρυνση. Από τους ανωτέρω φόρους το Δημόσιο θα εισπράξει ένα δισ. ευρώ, ενώ από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων που καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ θα εισπραχθούν από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2013 ακόμα 2,9 δισ. ευρώ.


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υπολογίζει αυτές τις μέρες τους φόρους στα ακίνητα από τα δηλωθέντα στοιχεία των φορολογουμένων στο έντυπο Ε9. Η απουσία του περιουσιολογίου - κτηματολογίου αναγκάζει τις υπηρεσίες του υπουργείου να χρησιμοποιoύν ακόμα τα στοιχεία του Ε9 αρκετά από τα οποία παρουσιάζουν λάθη. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 5 Μαρτίου να διορθώσουν μέσω του Διαδικτύου μεταβολές ή λάθη που έχουν κάνει για τα έτη 2009, 2010 και 2011.


Για το 2012 οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν τους παρακάτω φόρους, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται με κλίμακες που δημοσιεύονται στο πίνακα. Ειδικότερα:


1. ΕΤΑΚ 2009. Το υπουργείο Οικονομικών θα αποστείλει περίπου 1,3 εκατ. εκκαθαριστικά σημειώματα. Φόρο θα καταβάλουν όσοι έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 100.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για άγαμους και με συντελεστή 0,1% επί της αντικειμενικής αξίας. Οι έγγαμοι θα καταβάλουν φόρο για τα ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ με συντελεστή 0,1%.


Για παράδειγμα ένας άγαμος που έχει ακίνητο αξίας 150.000 ευρώ θα καταβάλλει φόρο 50 ευρώ (50.000 Χ 0,1%) για το ακίνητο που κατέχει. Το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει από το ΕΤΑΚ να εισπράξει περί τα 100 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι το 2009 είχαν ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ μαζί με το ΕΤΑΚ θα πληρώσουν και έκτακτη εισφορά.


2. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 2010. Οι φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ θα κληθούν στα τέλη Μαρτίου (ίσως και λίγο νωρίτερα) να πληρώσουν τον ΦΑΠ. Ο ΦΑΠ διαμορφώνεται από 0,1% έως και 2% για περιουσίες άνω των 5 εκατ. ευρώ.


3. ΦΑΠ 2011. Περισσότεροι από 600.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν τον ΦΑΠ του 2011 λόγω της μείωση τους αφορολογήτου ορίου από τα 400.000 ευρώ στα 200.000 ευρώ. Οι συντελεστές εφαρμόζονται από περιουσία άνω των 200.000 (0,2%) και φθάνουν μέχρι και για περιουσίες άνω των 5 εκατ. ευρώ με συντελεστή 2%.


4. Από το ειδικό τέλος ακινήτων που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ τα προσδοκώμενα έσοδα φθάνουν τα 2,9 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2012. Το μόνιμο πλέον ειδικό τέλος ακινήτων θα καταβληθεί σε πέντε διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι τον Απρίλιο ή τον Μάιο και η τελευταία τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο του 2013.


Για τον υπολογισμό του τέλους που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης, το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ. μ. καθώς και συντελεστής προσαύξησης του ακινήτου ανάλογα με την ηλικία του. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει νεόδμητο ακίνητο 80 τ. μ. στην περιοχή της Ηλιούπολης όπου η ανώτατη τιμή ζώνης φθάνει τα 1.900 ευρώ θα πληρώσει 600 ευρώ στην εφορία (80 τ. μ. Χ 6 ευρώ Χ 1,25= 600 ευρώ). Ανάλογα με την ηλικία του ακινήτου επιβάλλεται συντελεστής από 1,25 για τα νεόδμητα ακίνητα, ενώ για τα παλαιά, με ηλικία άνω των 26 ετών ισχύει μόνο η τιμή ζώνης.


(Πηγή: Καθημερινή)