7:24 μ.μ.
0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος Ερμιονίδας, ανακοινώνει σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Σαλαντίου και συγκεκριμένα στην Ξενοδοχειακή ζώνη ότι στην Τεχνική Υπηρεσία (Δημαρχιακό κατάστημα – Κρανίδι), έχει αναρτηθεί το κτηματογραφικό διάγραμμα όλων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην ως άνω περιοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται το αργότερο μέχρι την 18-03-2012 για να ενημερωθούν και να λάβουν γνώση του κτηματογραφικού διαγράμματος.

Επίσης μέχρι την ίδια ημερομηνία, καλεί να προσέρχονται για να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 12 του Ν. 1337/83, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν. 2242/94 και είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες.         

   Γίνεται γνωστό στους ιδιοκτήτες ότι η υποβολή της παραπάνω δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες, και

  1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του Δήμου Κρανιδίου με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας και επίσης,

  2. Δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του ανωτέρω εδαφίου (1).

 Οι προσερχόμενοι στο Δημαρχιακό κατάστημα, πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία και θα πρέπει να έχουν μαζί τους :

 1.      Φωτοαντίγραφο του τίτλου η των τίτλων ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς – αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή, κ.λ.π.).

 2.      Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος.

 3.      Τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας.

                             

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ