7:29 μ.μ.
0

Υπό τις παρούσες συνθήκες και περιστάσεις, που αφορούν στην οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας και τους δραστικούς περιορισμούς των οικονομικών πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβάλλεται η διαχείριση αυτών των πόρων με προτεραιότητα την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών του Δήμου και υπέρ των δράσεων αυτών που σχετίζονται με τη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών μας.

Ενόψει αυτών, παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε κάθε μορφής εορταστικές εκδηλώσεις να έχουν μηδενικό ή εντελώς ελάχιστο κόστος για το Δήμο μας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό δαπάνες. Πρέπει να γίνει από όλους μας κατανοητό ότι αφενός μεν σήμερα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να διοργανώνουμε εορταστικές εκδηλώσεις με προκλητικό κόστος για τον σκληρά δοκιμαζόμενο σήμερα πολίτη-δημότη, και αφετέρου ότι είναι καθήκον μας να υποστηρίζουμε πρωτίστως τις βασικές και εντελώς απαραίτητες λειτουργίες του Δήμου μας.

                                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ