9:15 π.μ.
0

Σχετικά με το θέμα της επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας από τον Δήμο Ερμιονίδας σας επισημαίνω τα παρακάτω:
1. Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μας συστήθηκε με την συγχώνευση και των πρώην Νομικών Προσώπων «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ερμιόνης»  και «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κρανιδίου» ( ΦΕΚ 680/Β΄ /28-04-2011).
2. Τα διαθέσιμα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευθέντων Νομικών Προσώπων, επομένως και των Παιδικών Σταθμών Κρανιδίου και Ερμιόνης, απετέλεσαν έσοδα του νέου Νομικού Προσώπου του Δήμου Ερμιονίδας.
3. Τα χρόνια πριν το 2011, έτος εφαρμογής του Καλλικράτη, η Κεντρική Διοίκηση επιχορηγούσε μέσω των Δήμων με κονδύλια των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) τα αυτόνομα Νομικά Πρόσωπα των Παιδικών Σταθμών για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
4. Με την σύσταση, στα πλαίσια του Καλλικράτη, του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ερμιονίδας άλλαξε η διαδικασία. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, σήμερα οι Δήμοι δεν επιχορηγούνται με ξεχωριστή τακτική επιχορήγηση για τους συγχωνευθέντες στο Νομικό Πρόσωπο Παιδικούς Σταθμούς, αλλά στην μηνιαία τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από τους ΚΑΠ είναι υποχρεωμένοι με τα αποδιδόμενα ποσά να προχωρήσουν στην « κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους» (50336/2-12-2011 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών). ¨Τονίζεται¨ σημειώνει η παραπάνω Απόφαση « ότι στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί : α. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών …..».
5. Κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (2011) το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μας κάλυψε πλήρως την μισθοδοσία του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών Κρανιδίου και Ερμιόνης καθώς και την λειτουργία τους όπως και αυτήν των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Κρανιδίου και Ερμιόνης, του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨, του Λαογραφικού Μουσείου Κρανιδίου, του Χορευτικού και της Φιλαρμονικής του Δήμου Ερμιονίδας. Παράλληλα κάλυψε οικονομικά όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και τις εθνικές και τοπικές εορτές.
6. Το χρηματικό υπόλοιπο του Νομικού Προσώπου στις 31/12/2011 ανήλθε στο ποσό των 128.712,74€.