5:52 μ.μ.
0


Ελπίδες για χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γεννά κοινοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που παρουσιάζει σήμερα η «Οικονομία». Ο προϋπολογισμός του είναι 500 εκατ. ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης για μεταποιητικές, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις κυμαίνονται από 40% έως 60%.

Οπως κάνει γνωστό με δηλώσεις του ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης, οι μικρομεσαίοι θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να χρηματοδοτηθούν για τεχνολογίες πλη­ροφορικής, εκσυγχρονισμό των κτιρίων, μηχανήματα, αλλά και για τη δημιουργία σημείων πώλησης των προϊόντων τους. Η δια­φορά του προγράμματος αυτού είναι πως θα υλοποιείται ξεχωριστά από κάθε περιφέρεια.
Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα αρχίσει να «τρέχει» τον Μάιο. Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναμένει τις τελικές προτάσεις των περιφερειών. Η πρόταση του υπουργείου είναι το ύψος των επενδυτικών σχεδίων να κυμανθεί για τους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού από 30.000 έως 300.000 ευρώ και για το εμπόριο και άλλους κλάδους από 30.000 έως 80.000 ευρώ.
Η χρηματοδότηση
Αποκεντρωμένα κριτήρια

 • Ετσι, ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών αγορών, είναι δυνατόν να μπουν διαφορετικά κριτήρια και να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων ανάλογα με την περιοχή.
Στοχευμένη χρηματοδότηση με αποκεντρωμένα κριτήρια
Για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί ειδικός «κουμπαράς» ανά περιφέρεια

Ερχεται τον Μάιο πρόγραμμα με κονδύλια του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το οποίο μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστά 40% έως και 60%.
Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει ετοιμάσει τους βασικούς άξονες για τις δράσεις και τους κλάδους που θα ενισχυθούν. Η διαφορά αυτού του προγράμματος θα είναι το ότι η κάθε περιφέρεια χωριστά θα επιλέξει ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν.
Μέσα από αυτό θα ενισχυθούν μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες), τουριστικές αλλά κι εμπορικές. Η πρόταση του υπουργείου είναι ο ελάχιστος τζίρος των εταιρειών που θα συμμετάσχουν να είναι οι 30.000 ευρώ.
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων θα κυμανθεί για τους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού από 30.000 έως 300.000 ευρώ και για το εμπόριο και άλλους κλάδους από 30.000 έως 80.000 ευρώ. Οι επιχειρηματίες θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν για:
 • Κτίρια και εγκαταστάσεις.
 • Μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος.
 • Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Συστήματα αυτοματοποίησης.
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας.
 • Προβολή και προώθηση.
 • Αμοιβές συμβούλων.
Με δηλώσεις του στην «Οικονομία ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης, που υλοποιεί το πρόγραμμα, σημειώνει για την αναγκαιότητά του: «Χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα βρίσκονται με το λουκέτο στο χέρι. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε να στηρίξουμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες».
Η διαφορά του είναι, όπως ο ίδιος εξηγεί, ότι «για πρώτη φορά θα έχουμε διακριτούς όρους προκήρυξης ανά περιφέρεια, με συγκεκριμένη στόχευση και την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας».
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Η γεωγραφία των μπόνους

 • Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διάρκεια ζωής δύο έτη και περισσότερα, αλλά και νέες που ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητά τους.
 • Τα ποσοστά ενίσχυσης στην Αν. Μακεδονία, τη Θράκη, την Ηπειρο και τη Δ. Ελλάδα θα είναι 60% για τις μικρές και 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στα Ιόνια Νησιά, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Β. Αιγαίο το ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις είναι 50% και για τις μεσαίες 40%. Σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο τα αντίστοιχα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50% και 40%.
ΕΚΤΟΣ ΤΟ LEASING
Επιδοτούνται υποδομές και νέες τεχνολογίες

ΗΠληροφορική, η δημιουργία σημείων πώλησης από βιοτεχνίες και ο εκσυγχρονισμός των κτιρίων είναι ορισμένες από τις επιλέξιμες δαπάνες.
Ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα είναι:
 • Δαπάνες στοχευμένες κυρίως σε καινοτομία, προστασία περιβάλλοντος, προωθητικές ενέργειες τόνωσης της εξωστρέφειας και τεχνολογίες πληροφορικής.
 • Επιλέξιμος εξοπλισμός μεταφορικών μέσων που σχετίζεται με το παραγόμενο προϊόν και όχι η αγορά μεταφορικού μέσου.
 • Η δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 • Ο εκσυγχρονισμός και η δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων.
Κάθε περιφέρεια, βέβαια, μπορεί να διαφοροποιήσει τις επιλέξιμες δαπάνες της ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων της εμβέλειάς τους.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η αγορά γης, ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός και οι λειτουργικές δαπάνες.
Ανάμεσα στα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων (μόνο για εκείνες με περισσότερα από δύο χρόνια λειτουργίας), αν στις προτάσεις υπάρχουν τα στοιχεία της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης για τις επιχειρήσεις με δύο χρόνια ζωής και άνω κριτήριο αξιολόγησης θα είναι ο συσχετισμός του ύψους της επένδυσης με τον κύκλο εργασιών.
Για τους μικρομεσαίους και τα μεγάλα έργα
Ανοίγουν δύο εγγυοδοτικά ταμεία

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία δύο εγγυοδοτικών ταμείων, που αναμένεται να δώσουν λύση στον δανεισμό των επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση τόσο των ίδιων όσο και των μεγάλων έργων που εντάσσονται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Μετά και τη συνάντηση του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου με τον πρόεδρο της Ευρ. Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο, προωθείται, όπως εξηγεί στην «Οικονομία» ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης, η σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Εγγύηση 
«Πόροι του ΕΣΠΑ ύψους 500 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για την άντληση πολλαπλάσιων πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με στόχο τη χρηματοδότηση τραπεζών και έπειτα τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων.

Οι υπηρεσίες μας είναι σε διαβούλευση με την Ευρ. Επιτροπή και την ΕΤΕπ για τη συμφωνία των τελευταίων λεπτομερειών». Η ανάγκη δημιουργίας του Ταμείου έχει να κάνει με το ότι όταν οι επιχειρήσεις μπαίνουν σε κοινοτικό πρόγραμμα δεν μπορούν να το υλοποιήσουν, αφού οι τράπεζες δίνουν με μεγάλη δυσκολία δάνεια.
Επιδιώκεται μέχρι τον Ιούνιο να έχει συσταθεί και το Ταμείο Εργων Υποδομής και Παραγωγικών Επενδύσεων. Τροποποιούνται σχετικοί κοινοτικοί κανονισμοί, καθώς μέσω αυτού θα παρέχονται δάνεια και εγγυήσεις στο μέρος της επένδυσης που αφορά την ιδιωτική συμμετοχή, η οποία σήμερα δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση. Επιπλέον, άλλη μία αλλαγή που έγινε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι η χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτή δεν ήταν επιλέξιμη δραστηριότητα και επιτεύχθηκε με την τροποποίηση σχετικών κοινοτικών κανονισμών.
Εξάλλου, όπως αναφέρει ο κ. Μωραΐτης, αλλαγή έρχεται και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Σημαντικό μέρος των αποφάσεων θα λαμβάνεται στις περιφέρειες. Θα εκπονούνται εξειδικευμένα προγράμματα ανάπτυξης σε κάθε περιφέρεια για τις αναγκαίες υποδομές και παρεμβάσεις που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ.

ΤΟ ΕΘΝΟΣ