3:22 μ.μ.
0


Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κος Αβραάμ Πανίδης και κος Βασίλειος Καμπάνης αντίστοιχα, μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών σας ενημερώνουν για τα ακόλουθα: •Η εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. για την υποβολή των δηλώσεων Ε9 θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το Πάσχα. 

•Η υποχρέωση σύνταξης και υπογραφής του ισολογισμού για όλες τις μορφές των επιχειρήσεων παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης.