12:56 μ.μ.
0

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Ερμιονίδας να μην εναποθέτουν ανακυκλώσιμα στο χώρο «Πλατύ Πηγάδι» Κρανιδίου, διότι ο χώρος αυτός καταργήθηκε σαν τόπος συγκέντρωσης και εναπόθεσης ανακυκλώσιμων (αυτό γίνεται στο χώρο του
δεματοποιητή Σταυρού Διδύμων), έτσι ώστε να καθαριστεί και να αναδειχθεί το «Πλατύ Πηγάδι».
Η εναπόθεση των ανακυκλώσιμων να γίνεται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης για κάθε είδος ανακυκλώσιμου στα «πράσινα σημεία». Στη σελίδα του Δήμου υπάρχουν και τα παλιά αλλά και τα νέα «πράσινα σημεία» που έχει φτιάξει ο Δήμος.
Ευχαριστούμε.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ