11:28 π.μ.
0


Ηλεκτρονική υποβολή των μισθωτηρίων συμβολαίων, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκοντας με ένα …σμπάρο δύο τρυγόνια.
Αφενός οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να τρέχουν στις εφορίες για να υποβάλλουν αντίγραφα των συμβολαίων, αφετέρου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα μπορούν να «τρέχουν» σαρωτικές διασταυρώσεις για την κατάσχεση ενοικίων αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Το σχέδιο της ηλεκτρονικής υποβολής των μισθωτηρίων συμβολαίων επεξεργάζεται ήδη η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αποσυμφόρηση των Εφοριών και σύντομα οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν ακίνητα θα μπορούν να υποβάλλουν αντίγραφα των συμβολαίων είτε απευθείας μέσω των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών είτε με τη συνδρομή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Π. Οικονόμου ζήτησε από τον γενικό γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων Χ. Θεοχάρη:
· Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή να είναι άμεσα διαθέσιμα ως προς τις διασταυρώσεις τόσο από τη ΓΓΠΣ όσο και από τις Δ.Ο.Υ ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός εισοδημάτων από μισθώματα και η άμεση επιδίωξη της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, των εκμισθωτών των ακινήτων.
· Να μην περαιώνεται η ηλεκτρονική καταχώρηση, αν δεν καταχωρείται και ο αριθμός του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς και το ονοματεπώνυμο του μηχανικού που το συνέταξε.