1:28 μ.μ.
0


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει πως προσφέρει μια νέα Διαδικτυακή υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων μητρώου Επιτηδευματιών.


Μετά την επιτυχία της διαδικτυακής υπηρεσίας των Μη Φυσικών Προσώπων της ΓΓΠΣ, με την δημιουργία πληθώρας εφαρμογών και την εκτεταμένη χρήση της, η ΓΓΠΣ αποφάσισε και προχώρησε ταχύτατα στην επέκταση της υπηρεσίας και για στοιχεία επιτηδευματιών.

Η νέα Διαδικτυακή υπηρεσία - Web Service συμβάλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011) και στην εξασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών εκτός από τα Μη Φυσικά Πρόσωπα και για τους Επιτηδευματίες. Στην νέα υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων και η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση τα στοιχεία του ΑΦΜ για μη Φυσικό Πρόσωπο ή Επιτηδευματία η νέα υπηρεσία επιστρέφει τα ακόλουθα στοιχεία:

• ΑΦΜ
• Κωδικός ΔΟΥ
• Περιγραφή ΔΟΥ
• Ένδειξη Φυσικό ή μη Φυσικό Πρόσωπο
• Ένδειξη Απενεργοποιημένου ΑΦΜ
• Ενεργός ΑΦΜ που αντικαθιστά τον Απενεργοποιημένο (για Φυσικό Πρόσωπο)
• Ένδειξη Επιτηδευματία (ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ)
• Επωνυμία ή Επώνυμο Όνομα και Πατρώνυμο
• Τίτλος Επιχείρησης
• Περιγραφή Μορφής Μη Φυσικού Προσώπου
• Οδός Επιχείρησης
• Αριθμός Επιχείρησης
• Ταχυδρομικός Κωδικός Επιχείρησης
• Περιοχή Επιχείρησης
• Ημ/νία Έναρξης
• Ημ/νία Διακοπής
• Τηλέφωνο Επιχείρησης
• Fax Επιχείρησης
• Κύρια Δραστηριότητα
• Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας
• Αριθμός Υποκαταστημάτων
• Ταχυδρομικός Κωδικός Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία)
• Περιοχή Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία)
• Μοναδικός αριθμός συστήματος που συσχετίστηκε με την τρέχουσα κλήση

Τεχνική τεκμηρίωση για τη χρήση της υπηρεσίας υπάρχει στη διεύθυνση http://www.gsis.gr/wsnp/wsnp.html.