5:37 μ.μ.
0


Το δεύτερο Μνημόνιο έφερε τέσσερις βασικές αλλαγές για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αποτιμώνται σε μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις θα ξεπεράσουν το 40%.
Οι αλλαγές αυτές είναι:

Πρώτον, μείωση του βασικού μισθού κατά 22% και για τους νέους μέχρι 25 ετών κατά 32%.
Δεύτερον, κατάργηση σειράς επιδομάτων και διατήρηση μόνο τεσσάρων.
Τρίτον, μείωση της μετενέργειας σε τρεις μήνες από έξι που ήταν πριν.
Τέταρτον, κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, η οποία θα περιορίζεται σε διαφορές που αφορούν μόνο τον βασικό μισθό.
Οι επιπτώσεις
Τι σημαίνουν οι αλλαγές αυτές για τον μισθωτό του ιδιωτικού τομέα; Αν και απομένουν πολλά σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν με εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας για να ολοκληρωθεί το παζλ, οι άμεσες επιπτώσεις εντοπίζονται στα εξής:
1. Μείωση βασικού μισθού. Η μείωση κατά 22% (32% για νέους κάτω των 25 ετών) αφορά μόνο τα κλιμάκια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ισχύει από 14 Φεβρουαρίου 2012. Δηλαδή, αν κάποιος μισθωτός αμείβεται σήμερα με βάση την ΕΓΣΣΕ, τότε μπορεί να υποστεί μείωση. Διευκρινίζεται ότι η μείωση των αποδοχών δεν είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες.
l Παράδειγμα 1: Εστω άγαμος χωρίς προϋπηρεσία, ο οποίος αμείβεται σήμερα με τον κατώτατο βασικό μισθό των 751,39 ευρώ της ΕΓΣΣΕ. Αν είναι νέος μέχρι 25 ετών, ο μισθός του από 14 Φεβρουαρίου μειώνεται σε 511 ευρώ. Αν είναι άνω των 25 ετών, τότε μειώνεται στα 586 ευρώ.
l Παράδειγμα 2: Αν είναι έγγαμος με τρεις τριετίες στον ίδιο εργοδότη, τότε ο βασικός μισθός με βάση την ΕΓΣΣΕ είναι 1.037,13 ευρώ. Μετά τη μείωση του 22%, ο μισθός πέφτει στα 808,96 ευρώ.
2. Κατάργηση επιδομάτων. Πλέον ο βασικός μισθός θα συνοδεύεται από τέσσερα βασικά επιδόματα (τέκνων, πτυχίου, θέσης, επικινδυνότητας). Τα υπόλοιπα χάνονται.
l Παράδειγμα:
 Εστω ξενοδοχοϋπάλληλος ο οποίος αμείβεται σήμερα με τον βασικό μισθό της κλαδικής του σύμβασης, δηλαδή με 967 ευρώ τον μήνα. Ομως, ο υπάλληλος αυτός αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές του με μια σειρά επιδομάτων: γάμου (96,7 ευρώ), εποχικότητας (96,7 ευρώ), τροφής (96,7 ευρώ), στολής (96,7 ευρώ). Τώρα, όλα τα παραπάνω επιδόματα χάνονται. Δηλαδή ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα υποστεί μείωση κατά 387 ευρώ τον μήνα ή κατά 40%, σε σχέση με τα έως πρότινος επίπεδα.
Το επίδομα γάμου δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να καταβάλλεται από τον εργοδότη. Επίσης, αρκετά επιδόματα που προβλέπονταν σήμερα χορηγούνταν είτε σε μετρητά είτε σε είδος (π.χ. επίδομα 10ετίας στον ίδιο εργοδότη στους εμποροϋπαλλήλους).
3. Περιορισμός της μετενέργειας. Κάθε κλαδική σύμβαση που λήγει παρατείνεται κατά τρεις μήνες και όσες βρίσκονται σε ισχύ παύουν να ισχύουν μετά τις 14 Φεβρουαρίου 2013. Ας δούμε με το παρακάτω παράδειγμα το πώς λειτουργεί η μετενέργεια σε μία κλαδική σύμβαση που λήγει.
l Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ένας εμποροϋπάλληλος, έγγαμος με 10 χρόνια προϋπηρεσίας και 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη, αμείβεται με 1.066 ευρώ (μεικτά) τον μήνα. Ο υπάλληλος αυτός αμείβεται υψηλότερα από τον βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης. Με τη λήξη της κλαδικής σύμβασης εργασίας, ο υπάλληλος αυτός θα συνεχίσει να αμείβεται με τα 1.066 ευρώ τον μήνα για τρεις επιπλέον μήνες. Αυτή είναι η έννοια της μετενέργειας που μειώθηκε σε τρεις από έξι μήνες. Με την παρέλευση του τριμήνου, υπάρχουν δύο εναλλακτικές: είτε υπογράφεται νέα κλαδική σύμβαση είτε ο εργαζόμενος αυτός θα αμείβεται με τον βασικό μισθό του κλιμακίου του που αντιστοιχούσε στην κλαδική σύμβαση, δηλαδή με 846 ευρώ τον μήνα. Ταυτόχρονα, ο εργαζόμενος αυτός μπορεί να χάσει το επίδομα γάμου (δεν είναι πλέον υποχρεωτικό, για την εν λόγω περίπτωση ήταν 107 ευρώ), θα χάσει το επίδομα ταμείου (53,5 ευρώ) και το επίδομα 10ετίας στον ίδιο εργοδότη (53,5 ευρώ). Με λίγα λόγια θα υποστεί μείωση κατά 444 ευρώ τον μήνα ή κατά 41,7%, σε σχέση με το επίπεδο μισθού που ελάμβανε μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2012.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ