3:06 μ.μ.
0


«Ανάσα» σε επιχειρηματίες και πολίτες δίνει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών για τον «Καλλικράτη», καθώς όσοι χρωστούν στους δήμους θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ρυθμίζουν τις οφειλές τους. 

Όπως για παράδειγμα τα ποσά που έχουν μαζευτεί από πολλές απλήρωτες κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας.

100 ευρώ
Οι δόσεις για τα ποσά που χρωστούν θα μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 60, ενώ σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ.

Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 για τη ρύθμιση των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών ή των νομικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ρυθμίσουν κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων στους δήμους. Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, με τη διάταξη επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εισπράξει τα έσοδά της, διευκολύνοντας παράλληλα και τους οφειλέτες να διακανονίσουν τις οφειλές με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η καταβολή τους ε συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

-Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

-Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90% από τις προσαυξήσεις.

-Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 75% από τις προσαυξήσεις.

-Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 60% από τις προσαυξήσεις.

-Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 45% από τις προσαυξήσεις.

-Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 25% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν της αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ