8:17 π.μ.
0
 Ως αναφαίνεται από τα αναρτημένα παραστατικά από 1-6-2011 έως 2-3-2012 έχουν αποσταλεί:
Χαρτί : 63.080 κιλά
Πλαστικό : 52.640 κιλά
Χαρτί – Πλαστικό στο ίδιο PRESS : 19.240 κιλά
ΣΥΝΟΛΟ : 134.960 κιλά


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ