11:23 π.μ.
0Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα κατώτατα όρια των αμοιβών, τους τρόπους απολύσεων, τον θεσμό της διαιτησίας και τι ισχύει για τις νέες προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα.

Κούρεμα μισθών που φθάνουν για τους νέους στα 400 ευρώ καθαρά, μη καταβολή δεδουλευμένων, έκρηξη των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, ευρεία εφαρµογή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης αλλά και μισές αποζημιώσεις στις απολύσεις που έγιναν ευκολότερες, διαμορφώνουν την εικόνα ζούγκλας στην αγορά εργασίας. Ο εφιάλτης της ανεργίας (ένας στους δύο νέους είναι άνεργος) οδηγεί τους εργαζόμενους σε μισθούς Βαλκανίων διαμορφώνοντας - μαζί με το νέο πακέτο μέτρων της τρόικας - τοπίο πλήρους απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων με την υποαπασχόληση και την ευελιξία να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. 

Ερωτήσεις - απαντήσεις για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται σε μισθούς, επιδόματα και συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα:

Τι αλλάζει στους κατώτατους μισθούς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ);

Ολοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν τα κατώτατα όρια των αμοιβών, δηλαδή θα υποστούν μείωση της τάξεως του 32% και θα προσαρμοστούν στα 510,95 ευρώ (μεικτά). Ολες οι προσλήψεις νέων ακόμη και σε κλαδικό επίπεδο θα ακολουθούν αυτή την αμοιβή. Οι νέοι που ήδη εργάζονται και λαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές από την κλαδική σύμβαση, διατηρούν μόνο το τμήμα των αμοιβών πέραν της σύμβασης συν τα 510,95 ευρώ. (Παραδείγματος χάριν νέος λάμβανε 1.000 ευρώ και η σύμβασή του προβλέπει 900 ευρώ. Πλέον θα λαμβάνει 510,95 + 100 = 610,95 ευρώ). Οι εργαζόμενοι άνω των 25 ετών που αμείβονται με τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ θα λαμβάνουν 586 ευρώ ή το αντίστοιχο κλιμάκιο της ίδιας σύμβασης.

Τι θα ισχύει για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ);

Για τις ΣΣΕ που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι τις 14-2-2012 έχει παρέλθει και το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, δίνεται η παράταση του τριμήνου (14-2-2012 έως 14-5-2012) μόνο για τη σύναψη νέων ΣΣΕ από τα μέρη που έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον νόμο. Οταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣΕ και δεν συναφθεί νέα, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός τον βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Ετσι για τους ήδη εργαζόμενους, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι που αφορούν τον βασικό μισθό ή το ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον προβλέπονταν.

Τι αλλάζει στην ΕΓΣΣΕ ή σε περίπτωση που δεν υπάρξουν κλαδικές συμβάσεις;

Η ΕΓΣΣΕ είναι το «πάτωμα» των (μειωμένων) αμοιβών. Εφόσον δεν υπάρχει νέα κλαδική σύμβαση, ο εργοδότης δύναται να ζητήσει ατομική σύμβαση η οποία πλέον δεν διατηρεί τη μετενέργεια των παλαιότερων κλαδικών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση αρχίζει από τα όρια της ΕΓΣΣΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες προσλήψεις εφόσον στον συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής δεν υπάρχει σε ισχύ η αντίστοιχη κλαδική σύμβαση. Οι μόνοι εργαζόμενοι που διατηρούν το υφιστάμενο ύψος των αμοιβών τους είναι αυτοί που η κλαδική τους σύμβαση έχει λήξει προ της 14ης Αυγούστου 2011, δηλαδή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα εξάμηνο πριν από την ψήφιση του νέου Μνημονίου. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο των παλαιότερων κλαδικών συμβάσεων που έχουν λήξει έχει μετενεργήσει στην ατομική τους σύμβαση και παραμένει σε ισχύ. Για να προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στις αμοιβές αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να συναινέσει και ο εργαζόμενος ώστε να τροποποιηθεί η ατομική του σύμβαση.

Ποιο καθεστώς ισχύει για την αποζημίωση λόγω απόλυσης;

Η απόλυση γίνεται φθηνότερη και γρηγορότερη για τους εργοδότες. Ετσι:

• Αν ο εργαζόμενος εργάστηκε έως ένα έτος, δεν δικαιούται αποζημίωση. Αν η απόλυση γίνει με την τήρηση της απαιτούμενης προειδοποίησης από τον νόμο, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί έως και στο 50% της ισχύουσας.

• Αν η απόλυση γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, το ποσό της αποζημίωσης θα είναι μειωμένο και θα ακολουθεί τους όρους της νέας σύμβασης.

• Θεσπίστηκε η δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων με δόσεις. Ετσι η αποζημίωση απόλυσης μπορεί να καταβληθεί και σε διμηνιαίες δόσεις. Με την κοινοποίηση της απόλυσης ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μόνο δύο μισθούς αποζημίωσης, ενώ μέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό. Για την υπόλοιπη αποζημίωση, ο εργαζόμενος υποχρεούται από τον νόμο να συναινέσει σε ευκολίες πληρωμής, καθώς θα εισπράττει τα οφειλόμενα σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μισθούς.

• Η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και αυτό για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη. Παράλληλα υπάρχει αύξηση των ορίων απόλυσης όπου δίνει τη δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως να απολύουν με ρυθμούς πολλές φορές διπλάσιους από αυτούς που έως τώρα μπορούσαν να το κάνουν.

Τι αλλάζει στον θεσμό της διαιτησίας;

Εάν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή ΣΣΕ αποτύχουν, η προσφυγή στη διαιτησία είναι δυνατή μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή με κοινή συμφωνία των μερών και όχι μονομερώς. Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα ημερών από την ημέρα προσφυγής, στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία. Η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται μόνο για θέματα που αφορούν τον καθορισμό βασικού μισθού ή/και ημερομισθίου. Δεν περιλαμβάνεται κανένας άλλος κανονιστικός όρος ή ρήτρα διατήρησης κανονιστικών όρων προηγούμενων ΣΣΕ ή διαιτητικών αποφάσεων, και αν υπάρξει, τότε αυτός ο όρος ή η ρήτρα δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

Τι ισχύει με τις νέες προσλήψεις εργαζομένων;

Για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων κατά το διάστημα από 14-2-2012 μέχρι 14-5-2012, οι προσλαμβανόμενοι σε νέο εργοδότη δεν μπορούν να «καρπωθούν» τα έννομα αποτελέσματα ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περατωθεί και το εξάμηνο της παράτασης ισχύος τους, μια και αυτές έχουν σταματήσει να τα παράγουν ως συλλογικές συμφωνίες και οι οποίες μόνο με ατομικές συμβάσεις μπορούν να μετουσιωθούν. Αρα για τους προσλαμβανόμενους σε νέο εργοδότη θα ισχύσουν ατομικές συμφωνίες, που αποτυπώνουν τη βούληση των μερών και πάντα εντός των νόμιμων ορίων.

Ποια είναι η προοπτική των συμβάσεων;

Ολα δείχνουν ότι θα υπάρξει έκρηξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας με δυσμενείς όρους για τους εργαζόμενους. Πάντως μέχρι τις 14 Μαΐου 2012 παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων να διαπραγματευτούν νέες συλλογικές συμβάσεις αξιοποιώντας τη μετενέργεια (που διατηρείται για τον βασικό μισθό κάθε σύμβασης και μόνο για τα επιδόματα αρχαιότητας, τέκνων, πτυχίου και επικίνδυνης, όχι της ανθυγιεινής εργασίας, αν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά) και προβλέποντας «αντίβαρα» στις όποιες μειώσεις, όπως ρήτρες διατήρησης.

Τι αλλάζει στα επιδόματα ανεργίας;

Θα είναι μειωμένα κατά 22% λόγω της αντίστοιχης μείωσης του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Οι μειώσεις ισχύουν από τις 12 Μαρτίου και δεν περιλαμβάνουν τα επιδόματα τα οποία έχουν καταβληθεί ήδη βάσει των παλαιών ποσών και για τα οποία δεν θα υπάρξει συμψηφισμός. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, στο εξής το βασικό επίδομα ανεργίας θα υπολογίζεται με βάση το μειωμένο ημερομίσθιο που προβλέπει το νέο Μνημόνιο και θα ανέρχεται στα 360 ευρώ, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε μέλος της οικογένειας. Τα νέα επιδόματα διαμορφώνονται ως εξής:

• Για τελευταίο μηνιαίο μισθό πάνω από 314,17 ευρώ, το βασικό επίδομα θα είναι 360 ευρώ, 396 ευρώ με ένα προστατευόμενο μέλος και 432 ευρώ με δύο προστατευόμενα μέλη.

• Για τελευταίο μηναίο μισθό από 157,09 έως 314,16 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι 270 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος 297 ευρώ και 324 ευρώ για δύο προστατευόμενα μέλη.

• Για τελευταίο μηνιαίο μισθό έως 157,08 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι πλέον 180 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος 198 ευρώ και με δύο προστατευόμενα μέλη 216 ευρώ.

(Πηγή: Τα Νέα)