11:45 π.μ.
0
Μισθωτούς με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ που δεν εμφανίζονται στις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και εταιρίες που απέκρυπταν εισπράξεις από την εφορία αποκάλυψαν έλεγχοι που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ αξιοποιώντας το νέο πληροφοριακό σύστημα ELENXIS. 


Το ΣΔΟΕ προχώρησε σε άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών δεκάδων φυσικών και νομικών προσώπων και κατόπιν αντιπαραβολής των ποσών που βρέθηκαν στους λογαριασμούς των ελεγχομένων και των ποσών που αυτοί είχαν δηλώσει προέκυψαν τα εξής:

- Μισθωτός με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα βρέθηκε με ποσά συνολικού ύψους 41,5 εκατ. ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του! Τα χρήματα αυτά «συσσωρεύτηκαν» στο λογαριασμό του συγκεκριμένου μισθωτού μέσα σε τρία χρόνια, από το 2007 έως το 2009. Το 2007 «εισέρευσαν» στο λογαριασμό του 2,8 εκατ. ευρώ, το 2008 προστέθηκαν άλλα 17,47 εκατ. ευρώ και το 2009 άλλα 20,94 εκατ. ευρώ! Όλα αυτά τα χρήματα προήλθαν από δραστηριότητες αδήλωτες στην εφορία.
- Ιατρός του ΕΣΥ βρέθηκε να έχει «περάσει» μέσα από τον τραπεζικό του λογαριασμό πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ παράνομα εισπραχθέντα ποσά σε διάστημα 7 ετών, από το 2003 έως το 2010! Τα ποσά αυτά δεν δικαιολογούνταν από τα νόμιμα αποκτηθέντα και δηλωθέντα εισοδήματά του ως μισθωτού. 
- 'Αλλος ιατρός του ΕΣΥ εισέπραξε από το 2003 μέχρι το 2008 ποσά συνολικού ύψους 681.500 ευρώ, τα οποία δεν δήλωσε ποτέ στην εφορία. Τα ποσά αυτά βρέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του και δεν δικαιολογούνταν από τα νόμιμα αποκτηθέντα και δηλωθέντα εισοδήματά του. 
- Δικηγόρος εισέπραξε κατά την περίοδο 2000-2010 ποσά συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν δήλωσε ποτέ στην εφορία. Τα ποσά αυτά βρέθηκαν να έχουν «εισρεύσει» στον τραπεζικό λογαριασμό του δικηγόρου ενώ ο ίδιος δεν κατέστη δυνατό να δικαιολογήσει την προέλευσή τους με νόμιμα παραστατικά.
- Ιατρός του ΕΣΥ εισέπραξε από το 2000 μέχρι το 2009 ποσά συνολικού ύψους 983.364 ευρώ, τα οποία δεν δήλωσε ποτέ στην εφορία. 
- Φυσικό πρόσωπο που είχε δηλώσει στην εφορία τη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής προστασίας απέκρυψε εισπράξεις συνολικού ύψους 22,79 εκατ. ευρώ (!) που πραγματοποίησε την περίοδο 2009-2010. 
- Εταιρία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 9,38 εκατ. ευρώ στις χρήσεις 2007 και 2008 (4,765 εκατ. ευρώ το 2007 και 4,62 εκατ. ευρώ το 2008). 
- Εταιρία κατασκευής επίπλων και φωτεινών επιγραφών δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για εισπράξεις συνολικού ύψους 5,87 εκατ. ευρώ, τις οποίες πραγματοποίησε την περίοδο 2003-2007.
- Δικηγορική εταιρία απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, τα οποία απέκτησε την περίοδο 2006-2010.
- Εταιρία που κατασκευάζει συσκευασίες απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 1,28 εκατ. ευρώ τη διετία 2009 και 2010.
- Τεχνική εμπορική εταιρία απέκρυψε εισπράξεις συνολικού ύψους 1,75 εκατ. ευρώ, τις οποίες είχε πραγματοποιήσει την περίοδο 2006-2008. Τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν ανέρχονται στο ύψος των 1,75 εκατ. ευρώ, δηλαδή όσο ακριβώς ήταν το ποσό που απέκρυψε.

Πηγή: 
www Express.gr