7:38 π.μ.
0

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει ότι η ετήσια καταγραφή της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων που διαμένουν στην Ελλάδα προγραμματίζεται να διεξαχθεί από τις
2 Ιουλίου 2012 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.