2:08 μ.μ.
0

Σε όποια εφορία θέλουν θα μπορούν οι φορολογούμενοι να θεωρούν βιβλία και στοιχεία σε περίπτωση που η ΔΟΥ στην οποία ανήκουν δεν λειτουργεί για λόγους ανωτέρας βίας. Αυτό αναφέρετε σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1122/15.5.2012) στην οποία τονίζονται τα εξής:

•   Σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας ΔΟΥ οι επιτηδευματίες που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ που δεν λειτουργεί, μπορούν να θεωρούν βιβλία και στοιχεία μέσω του TAXIS σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, μέχρι την αποκατάσταση λειτουργίας της αρμόδιας ΔΟΥ Τα σημειώματα θεώρησης θα παραμένουν στο αρχείο της ΔΟΥ θεώρησης μέχρι την αποκατάσταση λειτουργίας της αρμόδιας ΔΟΥ οπότε και θα διαβιβάζονται σε αυτήν.
•   Σε περίπτωση που προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα taxis ότι δεν είναι σε ισχύ η ασφαλιστική και επιμελητηριακή ενημερότητα των επιτηδευματιών που θεωρούν τα βιβλία και στοιχεία τους σε άλλη κατά τα ως άνω ΔΟΥ από την αρμόδια, θα θεωρείται περιορισμένο πλήθος στοιχείων ή φύλλων βιβλίων, αναγκαίων για την κατά περίπτωση εξυπηρέτηση των συναλλαγών των επιτηδευματιών μέχρι την επαναλειτουργία της αρμόδιας ΔΟΥ.