9:16 μ.μ.
0
Ανανέωση ώρα 00:30Ανανέωση ώρα 23:50

Ανανέωση ώρα 23:30Ανανέωση ώρα 23:00Τα αποτελέσματα του 130 και 131 Θερμησίας
Τα αποτελέσματα του 129 εκλογικού τμήματος Ηλιοκάστρου