5:28 μ.μ.
0

Όλοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2012 που θα καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο (90% και 10%), πρέπει από
8-5-2012 ως 18-5-2012 να προσέλθουν στο Λύκειο για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Την ίδια περίοδο όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων προσκομίζουν στο ίδιο Λύκειο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο και αποκτούν και αυτοί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Μετά την ανωτέρω διαδικασία και το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Για να δείτε τις οδηγίες προς τους υποψηφίους κάντε κλικ στη διεύθυνση: http://exams.minedu.gov.gr/docs/a6.pdf
Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο όπου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κάντε κλικ στη διεύθυνση: http://exams.minedu.gov.gr/docs/a1.pdf
Για να δείτε την αίτηση υπαγωγής σε ειδική περίπτωση κάντε κλικ στη διεύθυνση: http://exams.minedu.gov.gr/docs/a3.pdf
Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση των τρίτεκνων κάντε κλικ στη διεύθυνση: http://exams.minedu.gov.gr/docs/a5.pdf
Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση φοιτητή κάντε κλικ στη διεύθυνση: http://exams.minedu.gov.gr/docs/a4.pdf