4:49 μ.μ.
0


Να περάσουν εντός 30 ημερών από την εφορία θα καλούνται όλοι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Το σχετικό μήνυμα θα λαμβάνουν άμεσα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης μέσω ίντερνετ και την πραγματοποίηση της σχετικής διασταύρωσης σε πραγματικό χρόνο.
Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών έχουν εκπονήσει ειδικό σχέδιο για την καταπολέμηση της αποφυγής πληρωμής τελών κυκλοφορίας η οποία έχει λάβει τη μορφή επιδημίας κυρίως στους κατόχους ΙΧ μεγάλου κυβισμού το οποίο τίθεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε εφαρμογή. Τι προβλέπει αυτό;

Κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω ίντερνετ ο φορολογούμενους καλείται να συμπληρώσει ή να επιβεβαιώσει τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτει, το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας τους, τους φορολογίσιμους ίππους κ.ά. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται στον πίνακα υπολογισμού της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των φορολογούμενων. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της φορολογικής δήλωσης και εφόσον από την πραγματοποίηση σχετικής διασταύρωσης με το αρχείο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας που έχει δημιουργήσει η ΓΓΠΣ προκύπτει ότι σε κάποιο από τα οχήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, τότε θα εκδίδεται αυτόματα ειδικό ειδοποιητήριο προς το φορολογούμενο. Με το ειδοποιητήριο αυτό ο φορολογούμενος θα καλείται εντός τριάντα ημερών να προσέλθει στην εφορία στην οποία υπάγεται προκειμένου να προσκομίσει αποδεικτικά πληρωμής των τελών. Αν δεν εμφανιστεί στην εφορία ή προκύψει από τον έλεγχο ότι πράγματι δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη τότε θα γίνεται βεβαίωσή τους στο όνομα του φορολογούμενου και θα καλείται να τα εξοφλήσει στο διπλάσιο (όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία).

Σημειώνεται ότι τα τελευταία δυο χρόνια αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός όσων δεν καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας αφενός λόγω της οικονομικής ύφεσης και αφʼ ετέρου λόγω της μεγάλης αύξησής τους στο ΙΧ υψηλού κυβισμού. Υπολογίζεται ότι αφήνουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο περισσότεροι από 300.000 ιδιοκτήτες ΙΧ και μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ένα αξιόπιστο σύστημα εντοπισμού τους.

(Πηγή: capital.gr)