11:43 μ.μ.
0
Σε 216 από τα 217 εκλογικά τμήματα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής ( πίνακας).Υπολείπεται το 216 Αμιγές Αθηνών .( Ετεροδημότες)