2:43 μ.μ.
0

 Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Πόρτο Χέλι  από σήμερα έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου, το 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μελέτης της Ατμόσφαιρας και του Γήινου Κλίματος με τη χρήση συστημάτων λέιζερ ραντάρ. Συμμετέχουν περισσότεροι από 250 ερευνητές από περίπου 30 χώρες.

Το συνέδριο, που γίνεται κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική χώρα, συνδιοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στόχος είναι η παρουσίαση των τελευταίων τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων διεθνώς στον συγκεκριμένο εξειδικευμένο τομέα της τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας και των κλιματικών της παραμέτρων με τη χρήση συστημάτων laser (πρόκειται για τη λεγόμενη τεχνική lidar).

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει παγκόσμια ανάπτυξη των καινοτομικών συστημάτων lidar για τη χρήση τους από επίγειους μετεωρολογικούς σταθμούς, από αερομεταφερόμενες και θαλάσσιες πλατφόρμες ή ακόμα και από διαστημικούς σταθμούς, συνήθως σε συνδυασμό με άλλες συμβατικές τεχνικές μέτρησης των παραμέτρων της ατμόσφαιρας (θερμοκρασία, πυκνότητα, υγρασία, άνεμοι κλπ.), καθώς και της ποιότητάς της (κυρίως των φωτοχημικών ρύπων και των «αερίων του θερμοκηπίου»).
 
Σύμφωνα με τους Έληνες διοργανωτές, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των σχετικών επίγειων δικτύων μέτρησης lidar στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική με στόχο την παροχή δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας σε προγνωστικά υπολογιστικά μοντέλα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 
To Συνέδριο υποστηρίζεται από το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος (NASA) και από πολλές εταιρείες και εθνικές επιστημονικές ενώσεις του εξωτερικού.
 
Από ελληνικής πλευράς, την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν ο αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μπαλής, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τομέα Φυσικής του ΕΜΠ Αλέξανδρος Παπαγιάννης και ο ερευνητής δρ Βασίλης Αμοιρίδης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.