9:05 π.μ.
0
Ολοκληρώνονται οι εργασίες διαμόρφωσης, επισκευής και διαρρύθμισης του χώρου των παλαιών δημοτικών σφαγείων Κρανιδίου στους πρόποδες του λόφου της Αγίας Άννας, στον οποίο πρόκειται σύντομα να μετεγκατασταθεί το
πυροσβεστικό κλιμάκιο Κρανιδίου από το δημοτικό χώρο που βρίσκεται σήμερα, πρώην ιδιοκτησία του Γεωργικού Συνεταιρισμού Κρανιδίου. Τον χώρο αυτό της νέας εγκατάστασης των παλαιών σφαγείων είχαμε παραχωρήσει για χρήση στο πυροσβεστικό κλιμάκιο με παλαιότερη απόφασή μας, πράγμα που δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τότε η πυροσβεστική υπηρεσία. Την ίδια απόφασή μας επικαιροποιήσαμε το 2011 και αυτή τη φορά υπήρξε θετικό αποτέλεσμα αφού οι εργασίες που γίνονται με χορηγία της Aristo Developers βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσής τους.


Το σημαντικότερο πλεονέκτημα από τη μετεγκατάσταση του πυροσβεστικού κλιμακίου στο χώρο αυτό είναι η ταχεία και απρόσκοπτη έξοδος των πυροσβεστικών οχημάτων στον περιφερειακό δρόμο Κρανιδίου-Πορτοχελίου, με τον οποίο ο χώρος αυτός βρίσκεται σχεδόν σε άμεση επαφή, προκειμένου τα πυροσβεστικά οχήματα να κινηθούν άμεσα όταν χρειαστεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Επιπλέον στον ίδιο χώρο βρίσκεται δημοτική γεώτρηση αλλά και δεξαμενή που προωθεί ως προτελευταίος σταθμός το νερό προς τις δεξαμενές της Αγίας Άννας. Το δεύτερο πλεονέκτημα θα είναι δηλαδή ο άμεσος επιτόπιος εφοδιασμός των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό.
Το τρίτο επίσης πλεονέκτημα που έχει σχέση με τη διαμονή του προσωπικού του πυροσβεστικού κλιμακίου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, είναι οι σύγχρονες κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Ήρθε η ώρα λοιπόν να υλοποιηθεί μια παλαιότερη σκέψη και απόφασή μας.
Ο Δήμος Ερμιονίδας ευχαριστεί τόσο την εταιρεία AristoDevelopers για την σημαντική αυτή χορηγία της όσο και τον επικεφαλή του πυροσβεστικού κλιμακίου κ. Ρόζο Δημήτρη για το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει για την υλοποίηση αυτού του έργου της μετεγκατάστασης.