9:09 μ.μ.
0

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων υπεγράφησαν την 6.06.2012 τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Πάτρας, Ηρακλείου, και Λαμίας για την παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Βοήθειας (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
Τα τέσσερα (4) Πρωτόκολλα Συνεργασίας υπέγραψαν οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Ιωάννης Αδαμόπουλος (Αθηνών), Νικόλαος Παπάκος (Πάτρας) και Παναγιώτης Συγγούρης (Λαμίας), ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Νικόλαος Κουβίδης και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Μαρία Στρατηγάκη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Μαρία Στρατηγάκη ενημέρωσε για το περιεχόμενο της συνεργασίας της ΓΓΙΦ με τους δικηγορικούς συλλόγους το οποίο περιλαμβάνει την κάλυψη της δαπάνης από το ΕΣΠΑ: 

    για την παροχή νομικής βοήθειας στις γυναίκες θύματα βίας οι οποίες προσφεύγουν στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της ΓΓΙΦ εξασφαλίζοντας συνηγόρους υπεράσπισης ενώπιον δικαστηρίων ή λοιπών αρχών για κάθε γυναίκα συμβουλευόμενη που παραπέμπεται για νομική βοήθεια.
•    για τη διοργάνωση σεμιναρίων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις γυναίκες θύματα βίας.
Τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας υπεγράφησαν με τους συγκεκριμένους δικηγορικούς συλλόγους για να καλύψουν τις ανάγκες των 4 Συμβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ που λειτουργούν ήδη στην Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο και Λαμία. Παρόμοια Πρωτόκολλα θα υπογραφούν με τους Δικηγορικούς Συλλόγους των υπολοίπων δέκα (10) πόλεων στις οποίες η ΓΓΙΦ προγραμματίζει την άμεση λειτουργία Συμβουλευτικών Κέντρων (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη, Κομοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Ερμούπολη, Κέρκυρα).
Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.isotita.gr/index.php/press/c58/