9:25 π.μ.
0

Ο Συνήγορος του Πολίτη ανακοίνωσε , για το διαχωρισμό δημοτών και κατοίκων στις εγγραφές παιδιών σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ότι οσο αφορά το θέμα του διαχωρισμού των 
δημοτών και κατοίκων κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής παιδιών σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η νομοθεσία δεν διαφοροποιεί τις δύο ιδιότητες και προσθέτει ότι η πρόταξη των δημοτών έναντι των κατοίκων, που δεν διαθέτουν την ιδιότητα του δημότη, προσκρούει μεταξύ των άλλων και στη συνταγματικώς επιβεβλημένη αρχή τής ίσης μεταχείρισης.
Η ανεξάρτητη αρχή, που υπήρξε τα τελευταία χρόνια αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών, σχετικά με δημοτικούς παιδικούς σταθμούς περιοχών τής χώρας, που αποκλείουν την εγγραφή παιδιών, με συνηθέστερες αιτιάσεις την ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή και την έλλειψη προσωπικού, διαπιστώνει ότι η ιδιότητα του δημότη μοριοδοτείται πολύ υψηλά από την ιδιότητα του κατοίκου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι που δεν είναι δημότες να αποκλείονται από την πρόσβαση στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Μάλιστα, σε επιστολή που είχε αποστείλει τον περασμένο Απρίλιο προς τον τότε υπουργό Εσωτερικών, η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, τόνιζε ότι σε σχετική ΚΥΑ, «ευχερώς συνάγεται ότι η ιδιότητα του δημότη δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των κριτηρίων που θέτει ο νόμος για την πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων.
Τουναντίον, το γεωγραφικό κριτήριο, που μεταξύ άλλων συνεκτιμάται για την τελική επιλογή, αφορά κατοίκους της περιοχής ΟΤΑ που φιλοξενεί το σταθμό, χωρίς σε ειδικές περιπτώσεις, να αποκλείονται και κάποια όμορων Δήμων.

Συνεπώς, κάθε διαδικασία επιλογής που επιφυλάσσει το δικαίωμα αποκλειστικά στους δημότες, στερείται νομοθετικού ερείσματος και ως εκ τούτου είναι ακυρωτέα».
Σημειώνει δε, ότι «οι προαναφερόμενες επισημάνσεις ως προς τον αποκλεισμό μερίδας πολιτών από κοινωνικές παροχές, όπως η πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθίστανται ακόμη περισσότερο επίκαιρες υπό το πρίσμα των ασφυκτικών δημοσιονομικών περιορισμών που πλήττουν ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού, πέραν των ευπαθών ομάδων».
Τέλος, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να εξετάσει το θέμα και να προβεί σε έκδοση εγκυκλίου προς τους Δήμους, με στόχο τη διευκρίνιση και την επίλυση τού προβλήματος, που απασχολεί σημαντικό αριθμό οικογενειών.