3:08 μ.μ.
0


Μετά από 5μηνη διαπραγμάτευση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού & Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελάτων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, κατέληξαν σε συμφωνία για την
υπογραφή νέας Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας, με διάρκεια ισχύος απο 1/7/2012 μέχρι 31/12/2013.
Η νέα σύμβαση προβλέπει μειώσεις κατά 15% στους υφιστάμενους μισθούς, με ταυτόχρονη διατήρηση όλων των επιδομάτων και θεσμικών όρων που υπήρχαν στην προηγούμενη κλαδική συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Τα επιδόματα τα οποία με βάση το Ν.4046/2012 και την Π.Υ.Σ. αρ. 6/28-2-2012 μπορούσαν να καταργηθούν, παραμένουν στην νεα κλαδική ΣΣΕ.
Σημειώνεται ότι μετά την καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης απο τους ξενοδόχους στις 18/4/2012, η μετενέργεια έληγε στις 18/7/2012, οπότε οι εργοδότες είχαν διακαίωμα σε μονομερή μέιωση των μισθών, αφαιρώντας τα επιδόματα που καταργήθηκαν ή με την σύναψη νεων ατομικών συμβάσεων, να καθορίζουν ελεύθερα τους μισθούς, μέχρι και τα όρια της ΕΓΣΣΕ.


ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ