2:05 μ.μ.
0


Έναρξη της πληρωμής του οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ο οργανισμός. Οι αιτήσεις για το οικογενειακό επίδομα ξεκινούν από τις 25 Ιουλίου και τελειώνουν μέχρι και την 31/12/2012.

Το οικογενειακό επίδομα δίνετε στους δικαιούχους είτε μέσω αίτησης στα ΚΕΠ είτε μέσω αίτησης του Εργοδότη για δικαιούχους.
καταβολή του οικογενειακού επιδόματος θα γίνεται με πίστωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ ΕΤΕ, μετά την επίδειξη του βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Το ποσό του οικογενειακού επιδόματος καθορίζετε ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναγράφονται στην παρακάτω εγκύκλιο.
Στην εγκύκλιο θα μπορέσετε να δείτε ποιοι είναι δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος ποια τα δικαιολογητικά για την αίτηση του οικογενειακού επιδόματος