9:43 μ.μ.
0

Άλλη δυναμική φαίνεται πως αποκτά ο ΝΑΟΚ μετά τη μετεγκατάστασή του στο
βορειοδυτικό τμήμα του λιμένα της Κοιλάδας. Ο δε οικίσκος που τοποπθετήθηκε εκεί, καλαίσθητος και εναρμονισμένος με το περιβάλλον, φαίνεται πως καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του. Σημειωτέον δε ότι φτιάχτηκε από τοπικό μηχανουργείο.
Καλή δύναμη!