12:00 μ.μ.
0


Η εφορία θα προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου και των ληξιπρόθεσμων οφειλών που τυχόν έχουν οι φορολογούμενοι προς το δημόσιο. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου προς τους φορολογούμενους από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου πάνω από 1.500 ευρώ, θα καλούνται με το εκκαθαριστικό τους για
έλεγχο στην εφορία .Αυτό γινόταν και πριν την απόφαση αλλά το Υπουργείο προχωρούσε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους ,και όχι στο σύνολο των φορολογουμένων, των δικαιολογητικών που είχαν κάνει ηλεκτρονικά τις φορολογικές τους δηλώσεις και είχαν επιστροφή πάνω από 1000€. Ο έλεγχος θα γίνετε ώστε μα προχωρά σε συμψηφισμό τυχόν οφειλών αλλά και για εντοπισμό παρατυπιών στις δηλώσεις των φορολογουμένων που δικαιούνται επιστροφή φόρου.
Για τους φορολογούμενους χωρίς ληξιπρόθεσμα χρέη και με επιστροφή φόρου μικρότερη των 1.500 ευρώ, στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα παραλάβουν θα υπάρχει ενσωματωμένη ειδοποίηση για την είσπραξη του φόρου εισοδήματος.