11:58 π.μ.
0

Με πρόστιμα 1.000 έως 10.000 ευρώ κινδυνεύουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μεριμνήσουν για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ή
εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού ή ακόμη παρακωλύσουν τους ελέγχους.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε από το υπουργείο περιβάλλοντος στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται πως ΠΕΑ χρειάζεται να έχει κάθε νέο κτήριο, αλλά και κάθε κτήριο (μεγαλύτερο από 50 τ.μ.) το οποίο μεταβιβάζεται, ανακαινίζεται και μισθώνεται. Η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές μονάδες (διαμερίσματα) με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 τ.μ. γίνεται υποχρεωτική από 1.1.2016.

(Πηγή: Ημερησία)